Kedves Látogatók, az Italszaküzletünk mellett lehetőségetek van a Golden Drinks Webshop igénybevételére Magyarország teljes területén!

Általános Szerződési Feltételek

A Golden Drinks Kft. tájékoztatja a Felhasználót / Leendő szerződő felet, hogy a jelen ÁSZF és az az alapján esetlegesen létrejövő szerződés[ek] nyelve a magyar. Az így létrejövő szerződés[ek] adatait a Golden Drinks Kft. illetve a webtárhely szolgáltató (Lsd. alul) tárolja. 

Az ÁSZF magatartási kódexre nem utal.

A webshop működésével, megrendelési, és szállítási folyamatával kapcsolatosan felmerülő kérdések esetén a megadott elérhetőségeinken rendelkezésére állunk.

Jelen Általános Szerződési Feltételek hatálya a www.golden-drinks.hu és aldomain-jein történő jogviszonyokra terjed ki. Jelen ÁSZF folyamatosan letölthető IDE kattintva.

A webshopot a Golden Drinks Kft. (1133 Bp. Hegedűs Gyula u. 75.) működteti.

Cégadatok

Székhelye: 1076 Bp. Péterfy S. u. 22. I.7.
Képviselőjének neve: Baár János, Ügyvezető Igazgató
Telefonszáma: +36 (1) 340-1996
Telefonos ügyfélszolgálati ideje:

Hétfő: 08.00-20.00 óráig
Kedd: 08.00-20.00 óráig
Szerda: 08.00-20.00 óráig
Csütörtök: 08.00-20.00 óráig
Péntek: 08.00-20.00 óráig
Szombat: 08.00-20.00 óráig
Vasárnap: Zárva

E-mail címe: uzletter@golden-drinks.hu, goldentrafik@gmail.com
Számlaszáma: 10409015-00010533-00000002
Adószáma: 13839569-2-42
Cégjegyzék száma: 01-09 875 963
Bejegyző bíróság: Pesti Központi Kerületi Bíróság mint Cégbíróság
Statisztikai számjele: 13839569-5134-113-01
Működési engedélyének száma: XIII/2171/2/1997/B
Engedélyező hatóság: Budapest Főváros XII. Kerületi Polgármesteri Hivatal, 1139 Bp. Béke tér 1. Tel: 452-4100
NAIH azonosító: folyamatban!

Tárhelyszolgáltató adatai

Teljes név: Infoartnet Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Cím: 9023 Győr, Szabolcska u. 2-4.
Web: www.infoartnet.hu
Telefon: +36-96/415-799, +36-96/517-240
E-mail: support@infoartnet.hu
Adószám: 14147096-2-08
Bankszámlaszám: MKB Bank 10300002-10381415-49020015
Statisztikai számjel: 14147096-1813-113-08
Cégjegyzékszám: 08-09015715
Nyilvántartás: Győri Törvényszék Cégbírósága

Jelen Szerződési Feltételek a www.golden-drinks.hu weboldal használata, továbbá egyéb szolgáltatásainak körébe tartozó valamennyi szerződéses jogviszony tekintetében meghatározza a felek jogait és kötelezettségeit, illetve az egyéb szolgáltatások igénybevételével összefüggő körülményeket. A jelen felhasználási feltételek hatálya valamennyi Felhasználóra kiterjed, és ezt a weboldalunkon külön el kell fogadni.

A jelen Szabályzatban nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen Szabályzat értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a 2013. évi V. törvény, illetőleg a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet.

2001. évi CVIII. törvény vonatkozó rendelkezéseire. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók.

A jelen Szabályzat 2018.03.01. napjától hatályos és visszavonásig hatályban marad.

Jogosultak vagyunk egyoldalúan módosítani a Szabályzatot. A módosításokat azok hatályba lépése előtt 14 (tizennégy) nappal a weboldalakon közzétesszük. Felhasználók a weboldalak használatával elfogadják, hogy rájuk nézve a weboldal használatával kapcsolatos valamennyi szabályozás automatikusan érvényes.

A T. felhasználók a regisztrációjuk szerinti szállítási szerződéstől az ÁSZF módosítása után 15 napon belül írásban elállhatnak, de a 16. napon már érvényessé válik az ÁSZF módosítása. A módosítás előtt létrejött Szállítási Szerződési feltételek érvényben maradnak az új vagy módosított ÁSZF fentiekben részletezett érvénybe lépéséig.

Ha belép az általunk üzemeltetett weboldalra, vagy annak tartalmát bármilyen módon olvassa – akkor is, ha nem regisztrált felhasználója a webshopnak –, a Szabályzatban foglaltakat magára nézve kötelezőnek ismeri el.

Fenntartunk magunknak minden jogot a weboldal, annak bármely részlete és az azon megjelenő tartalmak, valamint a weboldal terjesztésének tekintetében. Tilos a weboldalon megjelenő tartalmak vagy azok bármely részletének letöltése, elektronikus tárolása, feldolgozása és értékesítése az írásos hozzájárulásunk nélkül.

Szerzői jogok

Fenntartunk magunknak minden jogot a www.golden-drinks.hu weboldal, annak bármely részlete és az azon megjelenő tartalmak, valamint a weboldal terjesztésének tekintetében.

Miután a www.golden-drinks.hu, mint weboldal szerzői jogi műnek minősül, tilos a weboldalon megjelenő tartalmak vagy azok bármely részletének letöltése (többszörözése), más módon való felhasználása, elektronikus tárolása, feldolgozása és értékesítése, nyilvánossághoz közvetítése a Golden Drinks Kft. írásos hozzájárulása nélkül.

A www.golden-drinks.hu weboldalról és annak adatbázisából bármilyen anyagot átvenni írásos hozzájárulás esetén is csak az adott weboldalra való hivatkozással lehet.

A Szolgáltató fenntartja minden jogát szolgáltatásának valamennyi elemére, a domain neveire, az azokkal képzett másodlagos domain nevekre valamint az internetes reklámfelületeire. A szolgáltatások igénybevétele semmilyen körülmények között sem eredményezheti, hogy a forráskódot bárki visszafejtse, visszafordítsa, vagy bármely más módon megsértse a Golden-Drinks Kft. szellemi alkotásokhoz fűződő jogait.

Tilos továbbá a www.golden-drinks.hu weboldal tartalmának, illetve egyes részeinek adaptációja vagy visszafejtése; a felhasználói azonosítók és jelszavak tisztességtelen módon történő létesítése; bármely olyan alkalmazás használata, amellyel a weboldal vagy azok bármely része módosítható vagy indexelhető (pl. keresőrobot, vagy bármely más visszafejtő).

A név szerzői jogi védelmet élvez, felhasználása a hivatkozás kivételével kizárólag a Szolgáltató írásos hozzájárulásával lehetséges.

Felhasználó a weboldal egyes részeit saját felhasználás céljából a merevlemezére lementheti, vagy kinyomtathatja, ám ebben az esetben sem válik jogosulttá a weboldal így többszörözött részének a tovább használatára, terjesztésére, fénymásolására, átvételére, adatbázisban történő tárolására, letölthetővé tételére, a tartalom kereskedelmi forgalomba történő hozatalára.

Regisztráció, bejelentkezés

A weboldalon való böngészéshez, a "Regisztrált" jogosultsághoz nem kötött szöveges tartalmak, vagy a termékek megtekintéséhez nem szükséges a regisztráció.

(1) Weboldalunknak minden olyan természetes személy regisztrált tagja lehet, aki a weboldalunkra érkezve a belépés előtt nyilatkozott arról, hogy a 18. életévét betöltötte már. 

(2) A regisztráció során a felhasználó életkorának igazolása céljából meg kell adni a születési dátumát. A regisztráló személy regisztrációjának elküldésével kijelenti, hogy a regisztrációja során megadott adatok a valóságnak megfelelnek, különös tekintettel a születési dátumára.

(3) Amennyiben nyilvánvalóvá válik, hogy a regisztráció során megadott adatok a valóságnak nem felelnek meg, először az adatok aktualizálását kérjük, melyre 5 munkanap áll a felhasználó rendelkezésére. Ennek elmulasztása a regisztráció azonnali megszüntetését, regisztrációs adatainak törlését vonja maga után. 

(4) A weboldalunkon kétféle csatornán valósulhat meg regisztráció:

Egyszerű regisztráció

(5) Amikor a felhasználó a Bejelentkezés során megjelenő "Regisztráció" gombra/linkre kattintva adja meg az alapvető regisztrációs adatait, az "Egyszerű regisztráció" valósul meg.

(6) A regisztráció elküldését követően biztonsági okból egy regisztrációt megerősítő linket küldünk a megadot e-mail címre, melyre kattintva meg kell erősítenie regisztrációs szándékát. 

(7) A honlapon a regisztráló természetes személy az erre vonatkozó négyzet - Személyes adataim kezelése - bejelölésével adhatja meg hozzájárulását személyes adatai kezeléséhez.

(8) A kezelhető személyes adatok köre: a természetes személy neve (vezetéknév, keresztnév), e-mail címe, felhasználóneve, születési dátuma.

(9) A személyes adatok kezelésének célja

1. A honlapon nyújtott szolgáltatások teljesítése. 
2. A"Regisztrált" jogosultsághoz kötött információkhoz biztosított hozzáférés.
3. A weboldalra történő belépést követően a felhasználó azonosítása.
4. A felhasználói élmény növelése.
5. Kapcsolatfelvétel elektronikus megkereséssel.
6. Tájékoztatás a Társaság szerződési feltételeiről. 
7. A honlap használatának elemzése.

(10) Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása.

(11) A személyes adatok címzettjei, illetve a címzettek kategóriái: a Társaság ügyfélszolgálattal, marketing tevékenységével kapcsolatos feladatokat ellátó munkavállalói, adatfeldolgozóként a Társaság IT szolgáltatója tárhelyszolgáltatást végző munkavállalói.

(12) A személyes adatok tárolásának időtartama: a regisztráció szolgáltatás fennállásáig, vagy az érintett hozzájárulása visszavonásáig (törlési kérelméig).

Vásárlói regisztráció

(13) Amikor a felhasználó előzetes regisztráció nélkül a webshopunkban vásárol a "Vásárlói regisztráció" valósul meg. Ekkor az "Egyszerű regisztráció" esetében megadható adatok mellett a szállítási, számlázási és egyéb kapcsolattartási adatait is meg kell adni.

(14) A "Vásárlói regsiztráció" esetén nem küldünk regisztrációt megerősítő linket, de a vásárlói visszaigazolást igen, amely tartalmazza a megadott adatokat. 

(15) A honlapon a vásárlási folyamat során regisztráló természetes személy az erre vonatkozó négyzet - Személyes adataim kezelése - bejelölésével adhatja meg hozzájárulását személyes adatai kezeléséhez.

(16) A kezelhető személyes adatok köre: a természetes személy neve (vezetéknév, keresztnév), telefonszáma, e-mail címe, felhasználóneve, születési dátum, számlázási címe (ország, irányítószám, város, cím), szállítási cím (ország, irányítószám, város, cím).

(17) A személyes adatok kezelésének célja

1. A honlapon nyújtott szolgáltatások teljesítése. 
2. A"Regisztrált" jogosultsághoz kötött információkhoz biztosított hozzáférés.
3. A weboldalra történő belépést követően a felhasználó azonosítása.
4. A felhasználói élmény növelése.
5. Kapcsolatfelvétel, elektronikus, telefonos, SMS, és postai megkereséssel. 
6. Tájékoztatás a Társaság szerződési feltételeiről. 
7. A honlap használatának elemzése.

(18) Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása.

(19) A személyes adatok címzettjei, illetve a címzettek kategóriái: a Társaság ügyfélszolgálattal, marketing tevékenységével kapcsolatos feladatokat ellátó munkavállalói, adatfeldolgozóként a Társaság IT szolgáltatója tárhelyszolgáltatást végző munkavállalói.

(20) A személyes adatok tárolásának időtartama: a regisztráció szolgáltatás fennállásáig, vagy az érintett hozzájárulása visszavonásáig (törlési kérelméig).

A weboldalra bejelentkezést követően a regisztráció során megadott adatok helyességét bármikor ellenőrizhetjük és módosíthatjuk a Felhasználói menü/Adataim menüpontra kattintva.

Termék adatai

A webshopban vásárolt árukat nem lehet továbbértékesíteni. Kereskedelmi partnerek számára egyedi kondíciókat kínálunk, ezért ilyen irányú érdeklődés esetén kérjük, vegyék fel velünk a közvetlen kapcsolatot a "Kapcsolat" menüpont alatt megadott telefonon, vagy e-mailben.

Az egyes termékek mellett feltüntetett árak az ÁFA-t igen, de a házhozszállítás költségeit nem tartalmazzák. Az ÁFA mértéke egyes termékféleségek esetében eltérő lehet. Az árak egy palackra, illetve egy db termékre vonatkoznak, ha ettől eltérő információ nincs megadva a termékadatlapon.

Amennyiben minden gondosság ellenére hibás ár kerül a webáruház felületére, különös tekintettel a nyilvánvalóan téves, pl. a termék közismert, általánosan elfogadott vagy becsült árától jelentősen eltérő, esetleg rendszerhiba miatt megjelenő "0" Ft-os vagy "1" Ft-os árra, akkor a webshop nem köteles a terméket hibás áron szállítani, hanem felajánlhatja a helyes áron történő szállítást, amelynek ismeretében az Ügyfél elállhat vásárlási szándékától.

Hibás ár esetén feltűnő értékaránytalanság áll fenn a termék valódi és feltüntetett ára között, amit egy átlagfogyasztónak azonnal észlelnie szükséges. A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) alapján a szerződés a felek akaratának kölcsönös és egybehangzó kifejezésével jön létre. Amennyiben a felek nem tudnak megállapodni a szerződéses feltételekben, azaz nincs meg a felek akaratát kölcsönösen és egybehangzóan kifejező nyilatkozat, abban az esetben nem beszélhetünk érvényesen létrejött szerződésről, amelyekből jogok és kötelezettségek fakadnának. Ennek alapján a hibás/téves áron visszaigazolt megrendelés semmis szerződésnek tekintendő.

A termékismertetőben az egyes italféleségek mellett feltüntetésre kerül az űrtartalmuk, valamint alkoholos termékek esetében az alkohol %-értéke is.

A termékeknél feltüntetésre kerülnek az egységárak is Ft/ml-ben, megfelelve a termékek eladási ára és egységára, továbbá a szolgáltatások díja feltüntetésének részletes szabályairól szóló 4/2009. (I. 30.) NFGM-SZMM együttes rendelet 4.§-ának. Nem vagyunk kötelesek azonban feltüntetni az egységárat az egy csomagban lévő, készletben értékesített, továbbá a különleges díszcsomagolású termékeink esetében. 

Termék Kosárba helyezése

Korlátlan számban és értékben lehet a weboldalon megjelenő termékekből rendelni, de bruttó 500.000 Ft feletti rendelési érték esetén a szállítási és fizetési mód minden esetben egyeztetést igényel, azaz ezek költségei nem jelennek meg a megrendelésben. 

A weboldalon többféle menüpont segítségével választhatjuk ki a megtekinteni kívánt termékeket.

A kiválasztott termékre klikkelve megtekinthetjük annak részletes ismertetőjét, megadhatjuk a rendelni kívánt mennyiséget, és a "Kosár" gombra kattintva kosárba helyezhetjük a terméket.

Az oldal tetején látható "Kosár tartalma" szövegre kattintva bármikor megtekinthetjük kosarunk aktuális tartalmát, tovább léphetünk a kosarunk tartalmának módósításához (Kosár gombra kattintva) vagy megkezdhetjük megrendelésünk elküldésének lépéseit (Pénztár gombra kattintva). 

A vásárlás során folyamatosan lehetőségünk van kosárunk tartalmának megtekintésére, illetve módosítására a "Kosár" gombra kattintva.
Módosíthatjuk a megrendelni kívánt darabszámot a módosítani kívánt termék sorában a "Mennyiség" oszlopban, a mennyiség adat átírása után a Frissítés ikonra kattintva.

Törölhetjük a kosárból a terméket ha a törölni kívánt termék sorában a "Mennyiség" oszlopban a "Szemetes" ikonra kattintunk.

Ha a vásárlást befejeztük, meggyőződtünk arról hogy a kosárba rakott terméke(ke)t a megadott mennyiségben szeretnénk megvásárolni, akkor kattintsunk a "Kosár" gombra és kezdjük meg a megrendelés feladásának előkészítését.

Megrendelés elküldése

Ha meggyőződtünk kosarunk tartalmáról és azt meg szeretnénk rendelni, akkor a "Kosár" oldal alján található Vásárlás gombra kattintva 4 lépésben ezt egyszerűen és gyorsan megtehetjük.

1. lépés Személyes adatok
2. lépés Szállítási mód kiválasztása
3. lépés Fizetési mód kiválasztása
4. lépés Megrendelés elküldés előtti ellenőrzése, a Megrendelés véglegesítése

A megrendelés feldolgozása

A megrendelések feldolgozása munkanapokon 08-20 óra között történik. Természetesen a vásárlók ezen időintervallumon kívül is leadhatják a megrendeléssüket, mely a következő napon kerül feldolgozásra.

Amennyiben a visszaigazolás a megrendelésed elküldésétől számított 3 munkanapon belül nem érkezik meg, az ajánlati kötöttséged megszűnik. A megrendelés és annak visszaigazolása akkor tekintendő a Felhasználóhoz megérkezettnek, amikor az számára hozzáférhetővé válik.

Kizárjuk a visszaigazolási felelősséget, ha a visszaigazolás azért nem érkezik meg időben a Megrendelőhöz, mert rossz e-mail címet adott meg, a fiókhoz tartozó tárhelye megtelt, vagy mert levelezőszolgáltatást biztosító szolgáltató részéről technikai hiba adódott.
A megrendelés a visszaigazolást követően lesz hivatalos.

A rendszer a megrendelésről egy visszaigazoló e-mailt küld. Munkatársunk abban az esetben veszi fel a Megrendelővel a kapcsolatot telefonon, vagy e-mailben, ha valamilyen nem várt probléma lépne fel.

Folyamatban lévő megrendelések állapotáról a Kapcsolat oldalon található telefonszámokon adunk tájékoztatást.

Külön csomagolási költség nem kerül felszámításra.

Termékek értékelésére vonatkozó szabályzat

A hozzászólások morális tartalmáért felelősséget nem vállalunk és fenntartjuk a jogot, hogy a weboldalunkon az olyan hozzászólásokat, melyek sértőek, valótlanságot tartalmaznak, etikailag és/vagy morálisan is kifogásolhatók, indoklás nélkül töröljük, illetve megjelenésüket letiltsuk.

Így indoklás nélkül töröljük a

– nem a forgalmazott termékre vonatkozó, vagy azzal összefüggő
– bújtatva vagy közvetlenül más céget vagy szolgáltatásait reklámozó
– sértő, agresszív, trágár, fenyegető, félelemkeltő, gyűlöletkeltő hangnemű
– a társadalom általánosan elfogadott erkölcsi normáit; kulturális értékeit, bármely világnézeti, vallási meggyőződést sértő
– személyiségi, közösségi, adatvédelmi jogokat sértő
– jogszabályba ütköző, illetve bűncselekményre vagy egyéb jogsértésre történő felhívást tartalmazó
– más személyét vétség, szabálysértés, bűncselekmény elkövetésével vádoló
– népek, bármely kisebbségek és nemek közötti hátrányos megkülönböztetést tartalmazó
– más személyes adatait nyilvánosságra hozó, másról kompromittáló információt közlő hozzászólást.

A felhívjuk a figyelmet, hogy lehetőségeinkhez mérten mindent megteszünk az egyes hozzászólásokban esetleg megjelenő romboló jellegű programok, alkalmazások (például: vírusok) okozta károk elkerülése, illetve kiszűrése érdekében, de ezzel együtt sem vállalunk felelősséget a felhasználók által esetlegesen okozott károkért.

A hozzászólás közzétételével minden felhasználó lemond hozzászólása feletti rendelkezési jogáról, anyagi vagy más jellegű követelést a későbbiekben arra alapozva nem támaszthat. A felhasználók hozzászólásuk beírásával korlátlan - a többszörözés, átdolgozás, nyilvánossághoz közvetítés, nyilvános előadás és a terjesztés jogát is magában foglaló - felhasználási jogot adnak a weboldal üzemeltetője részére.

A megjelenő hozzászólások csak személyes használatra nyomtathatók, tölthetők le illetve terjeszthetők, és kizárólag a írásbeli hozzájárulásunkkal lehet azokat más célból felhasználni.

Különleges szabályok vásárlói mulasztás miatt meghiúsuló kiszállítás esetén

Amennyiben a Megrendelő a GLS háromszori kiértesítése után sem veszi át a csomagot és az visszaszállításra kerül a Golden Drinks Kft.-hez, illetve a szállítási díjat még nem rendezte korábban (előrefizetés bankkártyával vagy banki átutalással) úgy köteles a szállítási költséget utólag, 8 naptári napon belül átutalással megtéríteni a K&H Banknál vezetett 10409015 00010533 00000002 számú bankszámlaszámra.

Ha a Megrendelő újra kéri az árut, akkor csak az áru ellenértéke és a kétszeri szállítási díj előre átutalása után tudjuk az árut újra kiküldeni. (Ha az árut és az első szállítási díjat már kifizette, akkor értelemszerűen csak a 2. szállítási díjat kell a fenti számlára előre befizetni.)

Reklamáció

A vásárolt termékekkel kapcsolatos mennyiségi és/vagy minőségi kifogás esetén szállítónk a kifogásolt terméket visszaszállítja, feltéve, ha a reklamáció már az átadásnál megtörtént. Jogos reklamáció esetén – nem azt kaptad, amit rendeltél, nem annyit, sérült a csomagolás, stb. - cégünk felveszi Veled a kapcsolatot egy új szállítási időpont egyeztetése végett. Az új szállítás költsége ebben az esetben természetesen cégünket terheli.

Ha bármiféle kérdésed, kérésed, észrevételed, vagy problémád lenne cégünk működésével, az általunk forgalmazott termékekkel kapcsolatban, kérjük jelezd azt nekünk. Fordulj hozzánk bizalommal hétfőtől szombatig, 08.00-20.00 óra között a 06 (20) 529 8143-as telefonszámon, vagy a hét minden napján, a nap bármely időpontjában az e-mail címünkre írt lwevélben.

A szóbeli panaszt azonnal megvizsgáljuk, és szükség szerint orvosoljuk. Ha a panaszod kezelésével nem értesz egyet, a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontunkról haladéktalanul jegyzőkönyvet veszünk fel, s annak egy másolati példányát átadjuk Neked. Ha a panaszod azonnali kivizsgálása nem lehetséges, szintén jegyzőkönyvet veszünk fel, s annak egy másolati példányát átadjuk neked.

Az írásbeli panaszt az webáruházunk 30 napon belül írásban megválaszolja. A panaszt elutasító álláspontját megindokolja. A válasz másolati példányát 3 évig megőrzi, s azt az ellenőrző hatóságoknak kérésükre bemutatja.

Panasszal fordulhat az alábbi Hatósághoz.

A Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság 2016. december 31. napjával jogutódlással megszűnt. Az NFH általános jogutódja a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium lett. Ezzel egyidejűleg 197 járásban

jelent meg fogyasztóvédelmi elsőfokú hatósági feladatkör, így a fogyasztók 2017. január 1-től panaszaikkal elsősorban a területileg illetékes járási hivatalokhoz fordulhatnak.

Amennyiben a fogyasztó fogyasztói jogainak megsértését észleli, jogosult panasszal fordulni a lakóhelye szerint illetékes fogyasztóvédelmi hatósághoz. A panasz elbírálását követően a hatóság dönt a fogyasztóvédelmi eljárás lefolytatásáról. A fogyasztóvédelmi elsőfokú hatósági feladatokat a fogyasztó lakóhelye szerint illetékes járási hivatalok látják el, ezek listája itt található:

Panasz esetén megrendelőnknek lehetősége van békéltető testülethez fordulni.

Elállás

Amennyiben élni szeretne elállási jogával, annak jelzését megteheti Szolgáltató elérhetőségeinek valamelyikén írásban, vagy telefonon. Postai úton írásban történő jelzés alkalmával a postára adás időpontját vesszük figyelembe, telefonon történő jelzés alkalmával pedig a telefonon történő jelzését. Postai úton történő jelzés esetén ajánlott küldeményként, csomagként való jelzést fogad el Szolgáltató.

Postázásai cím: 1133 Budapest, Hegedűs Gyula u. 75.
Email cím: uzletter@golden-drinks.hu
Fax: 06 (1) 329 0095

Fogyasztó határidőben gyakorolja elállási jogát, amennyiben a termék kézhezvételétől számított 14. nap lejárta előtt elküldi elállási nyilatkozatát. Írásban történő elállás esetén elég csak az elállási nyilatkozatot elküldeni 14 napon belül.

Postai úton történő jelzés alkalmával a postára adás dátumát, email vagy telefaxon keresztül történő értesítés esetén az email illetve a fax küldésének idejét veszi figyelembe.

A Fogyasztó elállás esetén köteles a megrendelt terméket a címére késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni.

A határidő betartottnak minősül, amennyiben a 14 napos határidő letelte előtt elküldi a terméket (tehát nem kell megérkezni 14 napon belül).

A megrendelő viseli az elállási jog gyakorlása miatt az áru visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerülő költségeket.
A megrendelőt ezenfelül egyéb költség nem terheli. A azonban nem köteles a Fogyasztó részére megtéríteni azon többletköltségeket, amely a felkínált legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő szállítási mód választásából adódik.

A jogosult a Fogyasztó által kifizetett teljes összeg visszafizetését mindaddig visszatartani, amíg vissza nem kapta a terméket, vagy a Fogyasztó nem igazolta hitelt érdemlően, hogy azt visszaküldte.

A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmaz, kivéve, ha a Fogyasztó más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag Fogyasztó semmilyen többletköltség nem terheli.

A Fogyasztó csak a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használatból eredő értékcsökkenésért felel. A Fogyasztót terheli annak bizonyítása, hogy az elállási jogot a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 20. §-ban meghatározottak szerint gyakorolja.

Több termék adásvételekor, amennyiben az egyes termékek szállítása eltérő időpontban történik, úgy az utoljára szolgáltatott termék, illetve több tételből vagy darabból álló termék esetén az utoljára kézbesített tételnek vagy darab kézhezvételtől számított 14 napon belül élhet a vásárló az elállási joggal.

A Fogyasztó a szerződés megkötésének napja és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolja elállási jogát.

A fogyasztót megillető elállási és felmondási jog alóli kivételek

A kínálatában olyan termékek is találhatók melyek esetében a fogyasztó felbontás után, vagy a Fogyasztónak felróható külsérelmi rongálódás után nem gyakorolhatja az elállási jogot (csokoládé, édesség, alkoholos és alkohol mentes italok.). Ezzel kapcsolatban érdeklődjön ügyfélszolgálatunkon.

A 45/2014. (II. 26.) Kormányrendelet 29. § (1)-nek alapján a fogyasztó nem gyakorolhatja az elállási jogát az alábbi esetben:

c) olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a fogyasztó személyére szabtak;
d) romlandó vagy minőségét rövid ideig megőrző termék tekintetében;
e) olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza;
f) olyan termék tekintetében, amely jellegénél fogva az átadást követően elválaszthatatlanul vegyül más termékkel;

A távollevők között kötött szerződésekről szóló, 45/2014. Kormányrendelet hatályos állapotban érhető el IDE kattintva.

Az Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU számú irányelve érhető el IDE kattintva.

Jótállás

Hibás teljesítés esetén az a 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet alapján az illetve a rendelet mellékletében felsorolt tartós fogyasztási cikkekre (10 000 Ft feletti értékű termékekre) a kötelező 1 év jótállást vállal. A jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.
Felhívom a figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet, egyébként viszont a Vevőt a jótállásból fakadó jogok az Kellékszavatosság és a
Termékszavatosság ismertetésénél meghatározott jogosultságoktól függetlenül megilletik.

Amennyiben a jótállás kérése helytálló, a vásárló kérheti a termék cseréjét, vagy javítását.
Amennyiben nem áll módunkban a termék cseréje készlethiány miatt, a javítás lehetősége áll fenn. Lehetőség van az árleszállítás igénylésére illetve a vételár visszatérítésére abban az esetben, ha sem a termék cseréjére sem a javítására nincs lehetőség. Amennyiben a Vevő a termék meghibásodása miatt a termék átadásától számított három munkanapon belül érvényesíti csereigényét a köteles a terméket kicserélni, feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetésszerű használatot akadályozza. A megvásárolt termékekre vonatkozó szavatossági vagy jótállási igényét jelezheti személyesen vagy levélben az alábbi elérhetőségek egyikén:

Üzlet: Golden Drinks Kft. 1133 Budapest Hegedűs gyula u. 75.
Telefon: 06 1 340 1996
E-mail: uzletter@golden-drinks.hu

Adatvédelem

Az Adatkezelési tájékoztató IDE kattintva érhető el.

Cookie kezelés

A Cookie tájékoztató IDE kattintva érhető el.

Vegyes rendelkezések

Ha a jelen felhasználási feltételek bármely része érvénytelenné, jogtalanná vagy érvényesíthetetlenné válik, az a fennmaradó részek érvényességét, jogszerűségét és érvényesíthetőségét nem érinti.
Amennyiben a a felhasználási feltételek alapján megillető jogát nem gyakorolja, a joggyakorlás elmulasztása nem tekinthető az adott jogról való lemondásnak. Bármilyen jogról történő lemondás csak az erre vonatkozó kifejezett írásbeli nyilatkozat esetén érvényes. Az hogy a egy alkalommal nem ragaszkodik szigorúan a felhasználási feltételek valamely lényegi feltételéhez, vagy kikötéséhez nem jelenti azt, hogy lemond arról, hogy a későbbiekben ragaszkodjon az adott feltétel vagy kikötés szigorú betartásához.
A és a Felhasználó vitás ügyeiket békés úton próbálják rendezni. Felhasználó és a a jelen felhasználási feltételek hatálya alá tartozó, megegyezéssel 30 (harminc) naptári nap alatt nem rendezhető esetleges jogvitákra nézve kikötik a Pesti Központi Kerületi Bíróság, illetve a hatásköri szabályok figyelembe vételével a Fővárosi Törvényszék kizárólagos illetékességét.

Panaszügyintézés lehetőségeinek ismertetése:

Felhasználó a tevékenységével kapcsolatos panaszait az alábbi elérhetőségeken tudja bejelenteni:

Levelezési cím: 1133 Budapest Hegedűs Gyula u. 75.
Telefonszám: 06 1 340 1996
Email cím: uzletter@golden-drinks.hu

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
Levelezési cím: 1530 Budapest, Postafiók: 5.
Telefon: +36 -1-391-1400
Fax: +36-1-391-1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság

Cím: 1088 Budapest, József krt. 6.
Levelezési cím: 1428 Budapest, PF: 20.
Központi telefonszám: +36 1 459 4800
Faxszám: +36 1 210 4677

vagy az illetékes Területi Főfelügyelőség elérhetősége.

A területileg illetékes Területi Főfelügyelőség elérhetőségei:

Területi Főfelügyelőség neve: Budapest Főváros Kormányhivatala
Műszaki, Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály, Fogyasztóvédelmi Osztály

Területi Főfelügyelőség székhelyének postai címe: 1364 Budapest, Pf.: 144.
Területi Főfelügyelőség telefonszáma: +36-1 450-2598
Területi Főfelügyelőség e-mail címe: fogyved_kmf_budapest@bfkh.gov.hu

A békéltető testület elérhetőségei:

Bács-Kiskun Megyei Békéltető Testület

Címe: 6000 Kecskemét, Árpád krt. 4.
Telefonszáma: (76) 501-525, (76) 501-500
Fax száma: (76) 501-538
Név: Mátyus Mariann
E-mail cím: bkmkik@mail.datanet.hu;

Baranya Megyei Békéltető Testület

Címe: 7625 Pécs, Majorossy Imre u. 36.
Levelezési címe: 7602 Pécs, Pf. 109.
Telefonszáma: (72) 507-154
Fax száma: (72) 507-152
Név: Dr. Bodnár József
E-mail cím: bekelteto@pbkik.hu;

Békés Megyei Békéltető Testület

Címe: 5601 Békéscsaba, Penza ltp. 5.
Telefonszáma: (66) 324-976, 446-354, 451-775
Fax száma: (66) 324-976
Név: Dr. Bagdi László
E-mail cím: bmkik@bmkik.hu;

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Békéltető Testület

Címe: 3525 Miskolc, Szentpáli u. 1.
Telefonszáma: (46) 501-091, 501-870
Fax száma: (46) 501-099
Név: Dr. Tulipán Péter
E-mail cím: kalna.zsuzsa@bokik.hu;

Budapesti Békéltető Testület

Címe: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99.
Telefonszáma: (1) 488-2131
Fax száma: (1) 488-2186
Név: Dr. Baranovszky György
E-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu;

Csongrád Megyei Békéltető Testület

Címe: 6721 Szeged, Párizsi krt. 8-12.
Telefonszáma: (62) 554-250/118 mellék
Fax száma: (62) 426-149
Név: Dékány László, Jerney Zoltán
E-mail cím: bekelteto.testulet@csmkik.hu;

Fejér Megyei Békéltető Testület

Címe: 8000 Székesfehérvár, Hosszúsétatér 4-6.
Telefonszáma: (22) 510-310
Fax száma: (22) 510-312
Név: Kirst László
E-mail cím: fmkik@fmkik.hu;

Győr-Moson-Sopron Megyei Békéltető Testület

Címe: 9021 Győr, Szent István út 10/a.
Telefonszáma: (96) 520-202; 520-217
Fax száma: (96) 520-218
Név: Horváth László
E-mail cím: bekeltetotestulet@gymskik.hu;

Hajdú-Bihar Megyei Békéltető Testület

Címe: 4025 Debrecen, Petőfi tér 10.
Telefonszáma: (52) 500-749
Fax száma: (52) 500-720
Név: Dr. Hajnal Zsolt
E-mail cím: info@hbkik.hu;

Heves Megyei Békéltető Testület

Címe: 3300 Eger, Faiskola út 15.
Levelezési címe: 3301 Eger, Pf. 440.
Telefonszáma: (36) 416-660/105 mellék
Fax száma: (36) 323-615
Név: Pintérné Dobó Tünde
E-mail cím: tunde@hkik.hu;

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Békéltető Testület

Címe: 5000 Szolnok, Verseghy park 8.
Telefonszáma: (56) 510-610
Fax száma: (56) 370-005
Név: Dr. Lajkóné dr. Vígh Judit
E-mail cím: kamara@jnszmkik.hu;

Komárom-Esztergom Megyei Békéltető Testület

Címe: 2800 Tatabánya, Fő tér 36.
Telefonszáma: (34) 513-010
Fax száma: (34) 316-259
Név: Dr. Rozsnyói György
E-mail cím: kemkik@kemkik.hu;

Nógrád Megyei Békéltető Testület

Címe: 3100 Salgótarján, Alkotmány út 9/a
Telefonszám: (32) 520-860
Fax száma: (32) 520-862
Név: Dr. Pongó Erik
E-mail cím: nkik@nkik.hu;

Pest Megyei Békéltető Testület

Címe: 1119 Budapest, Etele út 59-61. 2. em. 240.
Telefonszáma: (1)-269-0703
Fax száma: (1)-269-0703
Név: dr. Csanádi Károly
E-mail cím: pmbekelteto@pmkik.hu
Honlap cím:

Somogy Megyei Békéltető Testület

Címe: 7400 Kaposvár, Anna utca 6.
Telefonszáma: (82) 501-000
Fax száma: (82) 501-046
Név: Dr. Novák Ferenc
E-mail cím: skik@skik.hu;

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Békéltető Testület

Címe: 4400 Nyíregyháza, Széchenyi u. 2.
Telefonszáma: (42) 311-544, (42) 420-180
Fax száma: (42) 311-750
Név: Görömbeiné dr. Balmaz Katalin
E-mail cím: bekelteto@szabkam.hu;

Tolna Megyei Békéltető Testület

Címe: 7100 Szekszárd, Arany J. u. 23-25.
Telefonszáma: (74) 411-661
Fax száma: (74) 411-456
Név: Mátyás Tibor
E-mail cím: ;

Vas Megyei Békéltető Testület

Címe: 9700 Szombathely, Honvéd tér 2.
Telefonszáma: (94) 312-356
Fax száma: (94) 316-936
Név: Dr. Kövesdi Zoltán
E-mail cím:

Veszprém Megyei Békéltető Testület

Cím: 8200 Veszprém, Radnóti tér 1.
Telefonszáma: 88/429-008, vagy 88/814-111 (VKIK)
Fax száma: 88/412-150 (VKIK fax száma)
Név: dr. Vasvári Csaba elnök
(munkanapokon hívható 08:00-13:00 óráig: 06/30/608-0270-es mobilon)
Fogadóóra: kedden 08:00 – 13:00, ekkor közvetlenül hívható telefonszám: 88/814-121
E-mail cím: info@bekeltetesveszprem.hu
web:

Zala Megyei Békéltető Testület

Címe: 8900 Zalaegerszeg, Petőfi utca 24.
Telefonszáma: (92) 550-513
Fax száma: (92) 550-525
Név: dr. Koczka Csaba
E-mail cím:

Online vitarendezési platform

Az Európai Bizottság létrehozott egy honlapot, amelybe a fogyasztók beregisztrálhatnak, így ezen keresztül lehetőségük nyílik, hogy online vásárláshoz kapcsolódó jogvitáikat ezen keresztül rendezzék egy kérelem kitöltésével, elkerülve a bírósági eljárást. Így a fogyasztók tudják érvényesíteni jogaikat anélkül, hogy például a távolság meggátolná őket ebben.

Magyarország is köteles ún. online vitarendezési kapcsolattartó pontot működtetni, ahol minimum két tanácsadónak kell rendelkezésre állnia, akik segítik a vitás feleket, ha az eljárással kapcsolatban kérdésük merülne fel. Ezt a feladatot hazánkban a Budapesti Békéltető Testület látja el.

Az online vitarendezési platform az alábbi linken érhető el: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfmevent=main.home.show&lng=HU

GOLDEN DRINKS KFT.